Disclaimer

DisclaimeR

Stichting JBfilm.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de informatie op deze website.

Auteursrecht

Niettegenstaande het feit dat stichting jbfilm.nl de informatie op de website openlijk publiceert, behoudt stichting jbfilm.nl het volledige auteursrecht op alle broncode, PHP, (X)HTML, JavaScript, Jquery, videobeelden, geluidsbestanden, teksten en grafische elementen.

Niets van het materiaal op deze website van stichting jbfilm.nl en beschermd door eerder genoemd auteursrecht mag gereproduceerd of gekopieerd worden in welke vorm of manier dan ook grafisch, elektronisch, of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opname, informatieopslag en bewaarsystemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting jbfilm.nl.

Privacy statement

Alle persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt via het online contactformulier worden door stichting jbfilm.nl strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag worden hergebruikt, in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van stichting jbfilm.nl.

Uitzonderingen

U mag bepaalde teksten en/of informatie uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik uitprinten en gebruiken als uitzondering op het auteursrecht. De informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting jbfilm.nl op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar worden gesteld, worden gereproduceerd, verspreid, verzonden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal worden verwerkt.

Eventuele kopieën die u van de informatie maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrechten en ander ( intellectueel eigendom) recht te behouden die op oorspronkelijke download of uitdraai ( afdruk) aanwezig zijn.

IN ALLE ANDER GEVALLEN IS SCHRIFTELIJK TOESTEMMING VERREIST VAN STICHTING JBFILM.NL

De namen, afbeeldingen en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van stichting jbfilm.nl en/of derden.

ADRES gegevens Stichting JBfilm.nl

www.jbfilm.nl Meidoornlaan 35 5552 RH  Valkenswaard Tel: 0622391959 K.v.K 51213974 info@jbfilm.nl

Algemene voorwaarden  |   Copyright © 2023 Stichting JBFilm.nl
Copyright © 2023 Stichting JBFilm.nl
Webdesign & CMS by Downdijk